Splošni pogoji


1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so dostopni na spletni strani lekarna-ig.si in sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

V splošnih pogojih poslovanja Prve naravne lekarne so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov v spletni lekarni, ki jo upravlja LEKARNA IG, lekarniška dejavnost d.o.o. z naslovom Banija 4, 1292 Ig (v nadaljevanju: “ponudnik”).

Ponudnik omogoča nakup zdravil brez recepta, medicinsko tehničnih pripomočkov, prehranskih dopolnil, sredstev za nego, sredstev za zdravljenje in varovanje zdravja, predmetov splošne rabe ter drugih izdelkov, ki so v skladu z zakonodajo primerni za lekarniško prodajo.

Ponudnik obiskovalca Prve naravne lekarne pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, nakupa ne more opraviti.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni lekarni. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

2. Opredelitev pojmov

V poslovanju Prve naravne lekarne in njenih splošnih pogojih se uporabljajo sledeče definicije:

 • Uporabnik Prve naravne lekarne je oseba, ki obišče internetno stran Prve naravne lekarne (www.lekarna-ig.si).
 • Registrirani uporabnik je uporabnik, ki je opravil registracijo in s tem pridobil uporabniški račun v Prvi naravni lekarni.
 • Uporabnik hitrega nakupa je uporabnik, ki v Prvi naravni lekarni opravi nakup brez registracije, tako da izbere možnost hitrega nakupa.
 • Kupec v Prvi naravni lekarni je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka registracije ali hitrega nakupa. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba. Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi zagotavljanja pravic na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov je potrebno razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik), in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, namesto določil omenjenega zakona veljajo določila iz teh splošnih pogojev.
 • Naročilo ali nakup predstavljajo vsi izdelki, ki jih je kupec naročil v Prvi naravni lekarni.
 • Ponudnik je LEKARNA IG, lekarniška dejavnost d.o.o. z naslovom Banija 4, 1292 Ig.

3. Naročilo

V Prvi naravni lekarni je mogoče naročiti izdelke v slovenskem jeziku, dostava je možna zgolj na območju Republike Slovenije. Naročilo oz. nakup lahko izvede fizična ali pravna oseba. Kadar nakup opravi pravna oseba, je potrebno izpolniti dodatna podatkovna polja za namen identifikacije pravne osebe ter odgovorne osebe pravne osebe.
Naročilo postane veljavno in ga ni mogoče preklicati, ko ga kupec odda. Takoj zatem kupec prejme elektronsko obvestilo ponudnika, da je bila oddaja naročila uspešna. To obvestilo ne predstavlja potrdila, da je izdelek na zalogi ali da se je odprema začela.

V primeru izbrane možnosti »plačilo po povzetju«, b o naročilo potrjeno in odpremljeno najkasneje v 3 delovnih dneh po oddaji naročila in sicer z novim elektronskim obvestilom o potrditvi in odpremi naročila. Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov (npr. višja sila), bo kupec o tem pravočasno obveščen po elektronski pošti.

V primeru izbrane možnosti »plačilo po predračunu« bo kupec prejel obvestilo o potrditvi in odpremi naročila takoj po plačilu predračuna v roku, ki je na njem naveden. Če v času veljavnosti predračuna kupec naročila ne vplača, avtomatično preneha veljavnost predračuna, naročilo pa se smatra za preklicano.

Če ponudnik oceni, da obstaja sum zlorabe spletne lekarne, lahko naročilo kadarkoli zavrne.

Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik z elektronskim sporočilom kupcu potrdi naročilo. Pogodba je shranjena v elektronski obliki na strežniku ponudnika.

4. Cene

Vse cene, ki so navedene ob posameznih izdelkih, so izražene v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), ne zajemajo pa stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo ob artiklih navedene cene in popusti v trenutku oddaje naročila, roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni v Prvi naravni lekarni.

Akcijske cene oziroma posebne ugodnosti, veljavne ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih kupcu ni potrebno posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora kupec ponudnika o tem obvestiti pred plačilom in zahtevati popravek obračuna oziroma odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je sprejel ceno iz obračuna in pri ponudniku ne more uveljavljati naknadnega ugovora. Ponudnik se lahko kljub temu, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe v spletni lekarni.

Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni lekarni “Prva naravna lekarna” in se lahko (zaradi akcij, spletnih popustov ipd.) razlikujejo od cen na prodajnem mestu Lekarna Ig.

Ponudnik lahko dnevno spreminja cene izdelkov v spletni lekarni brez predhodnega obvestila.

5. Vračilo blaga

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) izdelkov, naročenih preko spletne lekarne “Prva naravna lekarna”  NI mogoče vrniti ali zamenjati! To določilo ne velja le v primeru dostave napačnih izdelkov ali druge napake s strani ponudnika, kar se rešuje v dogovoru s kupcem.

V 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov je zapisano, da potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primeru, da narava samih izdelkov ni primerna za vračilo.
Izdelki, ki so na voljo v Prvi naravni lekarni, pripadajo kategorijam zdravil, prehranskih dopolnil, medicinsko tehničnim pripomočkom, kozmetičnim izdelkom in podobno. Ti izdelki predstavljajo proizvode in pripomočke, ki lahko prihajajo v stik s telesom in telesnimi tekočinami, nekatere pa je potrebno hraniti pri kontrolirani temperaturi. Iz navedenih razlogov vračilo naročenega blaga NI možno.

6. Reklamacije

V primeru reklamiranja izdelkov kupec kontaktira ponudnika preko e-naslova spletna.lekarna@lekarna-ig.si ali po telefonu na številko 01/28 02 376.

Če se dostavljeni izdelki vsebinsko razlikujejo od tistih, ki jih je kupec naročil, je možno vračilo napačno dobavljenih izdelkov. Ponudnik v tem primeru krije stroške ponovnega pošiljanja.
Kadar je bil kupcu po pomoti poslan napačen izdelek, naročeni izdelek pa ni dobavljiv, se bosta ponudnik in kupec dogovorila za vračilo izdelka oziroma morebitno zamenjavo s podobnim izdelkom. Pri tem stroške poštnine, nastale pri vračanju izdelka, krije ponudnik.

V primeru, da so dostavljeni izdelki neustrezne kvalitete oziroma niso v skladu s specifikacijami in zahtevami za ta izdelek, mora kupec reklamirati izdelek najkasneje v dveh mesecih po prejemu paketa. Reklamacije po izteku dveh mesecev niso veljavne.

Izdelek je možno reklamirati samo v primeru, da je embalaža še originalno zaprta in nepoškodovana.

Ponudnik ne odgovarja za eventuelne skrite napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.

Kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da

 • odpravi napako na izdelku ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
 • vrne plačani znesek.

Kupec po lastni izbiri zahteva od ponudnika izpolnitev ene od zgoraj navedenih možnosti.

Pomembno:

Vsebina in slike v Prvi naravni lekarni so zgolj informativne narave. Posamezni slikovni material in nekatere vsebine se lahko spreminjajo s strani dobaviteljev, zato se lahko razlikujejo od dejansko dobavljenih izdelkov. Reklamacije niso mogoče zaradi nakupa, ki je bil izvršen na osnovi slikovnega materiala. Če kupec želi preveriti informacije o posameznih izdelkih, oziroma potrebuje dodatne informacije, jih lahko pridobi preko e-naslova spletna.lekarna@lekarna-ig.si ali s klicem na telefonsko številko 01/28 02 376 v delovnem času Lekarne Ig.

7. Možnosti plačila

V spletni trgovini so na voljo naslednje možnosti plačila:

 • s kreditnimi karticami (Mastercard, Visa),
 • z debetnimi in predplačniškimi karticami (Maestro, BA, Visa debit, MasterCard debit),
 • plačilo po predračunu: predračun je poslan na e-naslov kupca. Naročeni izdelki se odpremijo takoj po prejemu celotnega zneska nakupa (kupnina in stroški pošiljanja).
  Predračuni, ki ne bodo poravnani v roku 72 ur, bodo stornirani.
 • plačilo po povzetju: kupec plača znesek nakupa poštnemu uslužbencu ob prevzemu blaga. Dodatno se obračuna vplačilo obrazca UPN za odkupnino po ceniku Pošte Slovenije (1,62 EUR),
 • plačilo ob osebnem prevzemu: kupec izdelke naroči prek spleta v Prvi naravni lekarni in jih osebno prevzame v Lekarni Ig.

8. Dostava

Dostavo izvaja Pošta Slovenije. Stroški dostave so 4,30 EUR.

Pri nakupih po povzetju Pošta Slovenije obračuna dodatnih cca 1,62 EUR za odkupnino.

9. Dobavni rok

Dobavni rok naročila za izdelke na zalogi je praviloma od 1 do 3 delovne dni. Za izdelke, ki jih ponudnik trenutno nima na zalogi, je dobavni rok lahko daljši. V tem primeru ponudnik kupca o tem obvesti z elektronskim sporočilom, ki vsebuje tudi podatke o predvidenem času dobave.

V primeru, ko ponudnik naročene izdelke odpravi pravočasno, ni odgovoren za morebiten prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca.

10. Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na priloženem garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na priloženem garancijskem listu ali na računu.

11. Odgovornost ponudnika

Ponudnik ni odgovoren za posledice uporabe zdravil in ostalih izdelkov, kupljenih preko spletne lekarne, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo teh zdravil in ostalih izdelkov. Vsi podatki na spletni strani  Prve naravne lekarne (www.lekarna-ig.si) so uporabni zgolj kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Varnostni listi za kemikalije, med katere sodijo snovi, pripravki in biocidni pripravki, so na voljo na tej povezavi ali pa na spletnih straneh proizvajalca določenega izdelka.

Ponudnik ni odgovoren za eventuelne motnje pri poteku nakupa, ki so posledica ravnanja uporabnika ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja Prva naravna lekarna.

12. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

13. Uporaba piškotkov (ang. Cookies)

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati, ali pa želite, da ste obveščeni, preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite v nastavitvah vašega brskalnika. Prva naravna lekarna lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi računalnika uporabnika oz. kupca. Med te podatke sodijo: naslov IP, vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali v naši spletni lekarni. Te informacije ponudnik uporablja izključno za pregled splošne statistike o uporabi Prve naravne lekarne.

14. Izjava o izvensodnem reševanju potrošniških sporov  

Ponudnik v skladu z 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) izjavlja, da ne priznava pristojnosti izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS). Pritožbo lahko kupec vloži na evropski platformi za spletno reševanje potrošniških sporov z uporabo elektronske povezave:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

close